Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ

από το χιόνι, το λευκό
από τον ήλιο, το φως
από την αγάπη, τη θέρμη