Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

CONCIERTO DE ARANJUEZμια διαφορετική προσέγγιση του πασίγνωστου Concierto de Aranjuez του Joaquin Rodrigo
από τους European Jazz Trio