Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Το μεγάλο αίτημα του ανθρώπου,
Ο Θάνατος και το Κακό

Ο θάνατος μας κυνηγά
μα
δεν μας προφταίνει

Πώς μπορείς με μία φράση
να διηγηθείς μιαν ιστορία;

Εδώ μόνο το κρυπτικό στοιχείο του Λόγου
ως ρηξικέλευθος ερεθισμός
μπορεί να αποτυπώσει το άρρητο.

Ο Λόγος ως τόπος γενέθλιος
ως Λόγος – Κόσμος
θα πρέπει να γίνει Εικόνα,
Προστάτης και Ψυχοπομπός,
στη χώρα της πολυσημίας
και της αφασίας

Ο Λόγος – Τρόπος
Και
Ο Τρόπος του Λόγου
υπερβαίνουν την αλληλοπεριχώρηση
και κοινοποιούν το μη ανακοινώσιμο

Ο Λόγος άσυλο
Μετουσιώνεται
σε Λόγο θεραπευτικό
σε Λόγο αλχημικό
μουσικό,
μεθοριακό
εκεί που η ύπαρξη απαντά το μετά.

Αθήνα 4 Ιουνίου 2000
Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης ©

Πηγή: samizdat project