Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

JINXβαμμένο πρόσωπο η τύχη
σήμερα σου χαμογελάει
αύριο βγάζει τα νύχια

εφιάλτης χωρίς τις λεύκες
άμορφο πρόσωπο η τύχη
ανύποπτοι εμείς