Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Jóhann Jóhannssonνομίζω πως με οδηγούσε ο χρόνος
ν' ακολουθήσω
αυτόν τον δρόμο
όλοι οι άλλοι οδηγούσαν στο σκοτάδι

ήθελα να ρωτήσω, να μάθω περισσότερα
μα ευτυχώς
δεν πρόλαβα
ο χρόνος γνώριζε καλά

Silena 8/9/2012