Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

EMILY DICKINSON

σε μετάφραση Βασίλη Αμανατίδη
Το σιωπηρό ηφαίστειο φυλά
τ’ άγρυπνο σχέδιό του – άχνα
ποτέ δεν βγάζει στους αβέβαιους
...

για τα ροδαλά του σπλάχνα.

Αν δεν θα μαρτυρήσει η Φύση
ό,τι ο Γιαχβέ της έχει πει
πως δεν θα επιζήσει ο άνθρωπος
χωρίς ακροατή;

Απ’ τα θηλυκωμένα χείλη της
ας λάβει ο φλύαρος νουθεσία
το μόνο μυστικό που όλοι κρατούν
είν’ η Αθανασία.

 (Poem 1748)

The reticent volcano keeps
His never-slumbering plan;
Confided are his projects pink
To no precarious man.

If Nature will not tell the tale
Jehovah told to her
Can human nature not survive
Without a listener?

Admonished by her buckled lips
Let every babbler be
The only secret people keep
Is Immortality.


Emily Dickinson