Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

CASABLANCA

κ.κ. σ' ευχαριστώ πολύδεν μπόρεσα ν' αντισταθώ στο ν' αναρτήσω τη συγκεκριμένη σκηνή!