Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ

Οιονεί ποίημα      

Λαθρεμπόριο, γιατρέ μου, ιδεών
λαθρεμπόριο αισθημάτων.
Έκλεισα τα εξήντα κι είμαι παρών:
έτοιμος προς εκποίησιν των τραυμάτων.

Ξόδεψα τη νοσταλγία των ουρανών
βγήκα με ψευδώνυμο στο κυνήγι.
Διαπρεπής στοχαστής, σώφρων,
πλην όμως η πελατεία μου λίγη.Μάριος Μαρκίδης
Παρά ταύτα, 2001

Πηγή: εδώ