Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

MICHAEL NYMANτο ελάχιστο
λευκό
άφθαρτο

ορίζει την ομορφιά
ακουμπάει απαλά
τα όνειρα
και σκιρτά

Silena 2/7/2012