Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

4η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣθα ήταν μεγάλη τιμή και χαρά για μένα,
να έρθετε στην 4η ατομική μου έκθεση ζωγραφικής

Silena