Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

MARIZA FADO
τα μάτια σου να εμπιστευτείς
δε φτάνει
μα την καρδιά ν' ακούσεις
είν' αρκετό