Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

CARLA BLEY / STEVE SWALLOW
γιατί απορείς που δεν έφτασες ακόμη τ' αστέρια!
στα χέρια σου κομμάτια οι λέξεις
μα λείπει η ζωή