Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

ARRIVALψιθυρίζω χρώματα στη νύχτα
στα σύννεφα σκορπάω λευκό

στο στήθος η χαρά
στα χέρια μου φτερά