Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

FLY vs TRYμαγικές εικόνες
αόρατοι καθρέφτες

πρόσωπα
προσωπεία

προσπαθώ
πολύ προσπαθώ

ρευστοί ήχοι
κωφάλαλοι ακροατές

προσπαθώ
πολύ προσπαθώ

απαλή αφή
άγρια χέρια

δεν προσπαθώ
μονάχα αφουγκράζομαι

τα μηνύματα της ψυχής μου

Silena 26/4/2012