Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

RUMBARumba, είναι ο αργός ρυθμός μιας ιδέας ή ενός ονείρου
νοσταλγικός ρυθμός που όμως μέσα του κρύβει τη δύναμη του ήχου
που έχουν οι παλμοί από δυο καρδιές σε μία

Rumba, σε μια άλλη διάσταση, εκείνη που μόνοι μας πλάθουμε νοερά στα κύματα της μελωδίας χαμένοι