Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

TIMEγια τα δευτερόλεπτα που κυλούν και γίνονται
λεπτά
ώρες
μέρες
....
χρόνια

όμορφα