Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

AGNES OBELακίνητη στιγμή
βήματα νυχτερινά
απρόσμενα
άπειρα τα μάτια
ένα το βλέμμα
τα όρια αγγίζει
το σκοτάδι σκορπίζει
σκόνη στο άπειρο
αστέρια στον ουρανό μου

Silena 20/8/2011