Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

LET'S TANGO IN PARISμνήμες που ...μυρίζουν Παρίσι, έτσι κι αυτό το τραγούδι
μου φέρνει κοντά εικόνες όμορφες..