Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

TOUCHόμορφα συναισθήματα
σκοτεινές ιδέες
και απόλυτη μαγεία
να ενώνεις λέξεις, ήχους ή σιωπές
και όλα αυτά με μόνο ένα νεύμα
να ζωντανεύουν
να γίνονται ... κόκκινα
να κυλάνε
μέσα βαθιά στη μνήμη
μακριά πολύ μακριά απ' το φόβο
κοντά πολύ κοντά στο λιόγερμα
εκεί που πάει η αιωνιότητα να αναπαυτεί

Silena 9/6/2011