Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

FROM A SHELLαπό ένα όστρακο
βγήκε δειλά
κι άνοιξε φτερά

για τις πιο σιωπηλές γωνιές της γης...

από ένα όστρακο
που ποτέ δεν ξέχασε
που ποτέ δεν ξεχάστηκε