Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

ALDA MERINI - I Poeti Lavorano di Notte...


I poeti lavorano di notte
quando il tempo non urge su di loro,
quando tace il rumore della folla
e termina il linciaggio delle ore.

I poeti lavorano nel buio
come falchi notturni od usignoli
dal dolcissimo canto
e temono di offendere iddio
ma i poeti nel loro silenzio
fanno ben più rumore
di una dorata cupola di stelle.

[Alda Merini, Testamento, Milano 1988]

 
Οι ποιητές εργάζονται την νύχτα

Οι ποιητές εργάζονται την νύχτα
όταν ο χρόνος δεν τους βιάζει
τότε που σβήνει ο θόρυβος του πλήθους
 και φτάνει στο τέλος του το λυντσάρισμα των ωρών

Οι ποιητές δουλεύουν στο σκοτάδι
σαν τα νυχτόβια γεράκια
ή τα γλυκόλαλα τ’ αηδόνια
και φοβούνται να προσβάλουνε το Θείο.
Μα οι ποιητές μέσα στην σιωπή τους
κάνουν πολύ μεγαλύτερο πάταγο
από μια χρυσοποίκιλτη θόλο αστεριών.
Μετάφραση: Αλέξ. Σελλενίδης