Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

NOTHING IMPOSSIBLEnothing impossible!!!

κάποιοι άνθρωποι, μπορούμε να συναντιόμαστε
μέσα από τις λέξεις, τις αληθινές λέξεις
γιατί ξέρω πως υπάρχουν ....
και αληθινοί άνθρωποι
και αληθινές λέξεις

Silena 17/5/2011