Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣblind by Silena
Μου λέει ο φίλος μου ο ζωγράφος "Εάν ζωγραφίζω
Είναι επειδή δεν θέλω πια να βλέπω. Ζήτω η τύφλωση!
Πληρώνω κάθε εικόνα με τα μάτια μου
Ο θάνατός μου ήταν τα παιδικά μου χρόνια
Το σκοτεινό δωμάτιο. Το φως κάτω από την πόρτα
Αναμένοντας την εκχείλιση. Τρόμος λευκός.
Πώς να κρύψω την νύχτα μου στο καταφύγιο της μέρας;
Ο θάνατος επιβεβλημένη οπτασία· η ζωή ελεύθερες φιγούρες
Άφησέ με φως να φύγω στην σκιά σου
Σε παθογόνες ζώνες χωρίς εγώ.."

HEINER MULLER