Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΨΥΧΗμε τι μοιάζει η ψυχή?

με άνεμο?
με όνειρο?
με λέξη?

με τι μοιάζει η ψυχή?

με χρώμα?
με ήχο?
με σιωπή?

δεν ξέρω να σας πω...
μόνο να την ανασαίνω ξέρω

Silena 9/5/2011