Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

MISSINGανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα περπατώ
ισορροπώ
ή πέφτω

ανάμεσα σε μένα και σε μένα
ακροβατώ
αρχίζω
ή σταματώ

εκεί
ανάμεσα
με ήχους ή σιωπές
εκεί
ανάμεσα

με ανάσες
σιγανές

Silena 30/4/2011