Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

ΑΜΕΤΡΗΤΕς ΖΩΕς ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΕΣΑ ΜΑς

οτι δείτε το διάβασα και το είδα εδώ..., το ποίημα είναι του Fernando Pessoa και ήταν...εκεί
όπως και η ανάρτηση που θα διαβάσετε, κατευθείαν από το blog του δημιουργού της!!!
follow the links!!!Αμέτρητες ζωές κατοικούν μέσα μας
Δεν ξέρω, όταν σκέφτομαι ή αισθάνομαι,
Ποιος είναι αυτός που σκέφτεται ή αισθάνεται.
Εγώ είμαι απλά το μέρος
Όπου τα πράγματα νιώθονται ή γίνονται σκέψη

Έχω πάνω από μία ψυχή
Υπάρχουν περισσότερα εγώ από εμένα, τον εαυτό μου.
Υπάρχω, μολαταύτα,
Αδιάφορος προς όλα αυτά.
Τους κλείνω το στόμα: Μιλάω.

Οι διερχόμενες παρορμήσεις που
Αισθάνομαι ή που δεν αισθάνομαι
Παλεύουν μέσα σ' αυτό που είμαι, αλλά εγώ
Τις αγνοώ. Δεν μου υπαγορεύουν τίποτα
Στο εγώ που ξέρω: Γράφω.


Vivem em nós inúmeros;
Se penso ou sinto, ignoro
Quem é que pensa ou sente.
Sou somente o lugar
Onde se sente ou pensa.

Tenho mais almas que uma.
Há mais eus do que eu mesmo.
Existo todavia
Indiferente a todos.
Faço-os calar: eu falo.

Os impulsos cruzados
Do que sinto ou não sinto
Disputam em quem sou.
Ignoro-os. Nada ditam
A quem me sei: eu escrevo.

Fernando Pessoa