Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

FRANZ KAFKA - ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ

Υπάρχουν αμέτρητες κρυψώνες μα μόνο μία απολύτρωση,
οι πιθανότητες όμως, για την απολύτρωση
είναι τόσο πολλές όσες και οι κρυψώνες.
Υπάρχει προορισμός, αλλά όχι δρόμος,
αυτό που αποκαλούμε δρόμο είναι ο δισταγμός.