Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

BIRDSστον άνεμο σκόρπισα

τη φωνή μου

κι ο ουρανός

γέμισε πουλιά

Silena 30/4/2011