Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

SPREADING WINGSαπλώνω χέρια - φτερά
πέταγμα στο άπειρο τολμώ
το βλέμμα συναντώ
εξερευνώ
αναπολώ...

Silena 27/2/2011