Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

REALITY & FANTASY

κι επειδή πάντα οι άνθρωποι
κινούμαστε μεταξύ φαντασίας
και πραγματικότητας, ας συνεχίσουμε
σταθερά το ταξίδι σε όμορφο ρυθμό...