Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

HURT

γύμνια και πόνος
πειράματα
ζωής!
απογοήτευση
ή γεύση?
ακολουθώ τις παράλογες διαδρομές μου
χωρίς να ρωτήσω το νου
βλέπεις τα χνάρια μου
στο υγρό χώμα?
ναι
είναι τα δάχτυλα της ψυχής!

Silena 17/1/2011