Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

FIRE

F.....for Freedom
I......for Innocence
R.....for Randomness
E.....for Eternity