Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

FEARLESS

εκατομμύρια σταγόνες
πέφτουν
πέφτουν
να συναντήσουν τη γη
πέφτουν
πέφτουν
να φτάσουν στο κέντρο της
πέφτουν
τολμηρές
ρευστές
μεταμορφώνονται
αφουγκράζονται
ακολουθούν
προπορεύονται
σωπαίνουν
φλυαρούν
κυλάνε
πέφτουν

Silena 14/1/2011