Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

ESA NOCHE

όμορφη μουσική
χωρίς σύνορα
τρυφερή
με μια μικρή δόση μελαγχολίας