Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

WHITE CHRISTMASεύχομαι αυτά τα Χριστούγεννα να είναι λευκά κι ονειρεμένα...