Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

FORGET MYSELFβυθίζω τις στιγμές στο χθες
ανοίγω τις πληγές
να δω αν είναι ακόμα ανοιχτές

ξεχνώ να κοιτάξω τα μάτια μου, ξανά
ξεχνώ να θυμώσω στις μνήμες μου, ξανά
ξεχνώ τον εαυτό μου, εκεί μακριά...
ξανά

Silena 5/12/2010