Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

CHRISTMAS IS HER..

κι όπως καταλάβατε, είμαι τελείως κυριευμένη από το πνεύμα των Χριστουγέννων, κι έτσι και οι μουσικές μου επιλογές θα είναι ανάλογες...