Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

BEBEόταν το πάθος γίνεται ήχος
κι η σιωπή ένας βαθύς αναστεναγμός
τότε
στα μάτια σε κοιτάω
κι είναι σα να κοιτώ τον ουρανό...