Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

RIGHT TO BE WRONGτο σώμα απεγνωσμένα αναζητά
φιλιά φωτιά
άγγιγμα τρυφερό
την αγκαλιά σου να κρυφτεί
από ερμηνείες σκοτεινές
λόγια κενά
και προδοσίες..

silena 6/11/2010