Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

PEARLSμαργαριτάρια
δάκρυα

ήλιοι
φωτιά

σκοτάδι
σιωπές

άνθρωποι
ψυχές