Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

GORAN BREGOVICλαμπερός ο ήλιος,
με τις πυρωμένες του αχτίνες
να ζεσταίνουν το δέρμα
και την ψυχή..