Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

RUN RUN RUNτρέχω...
να προλάβω τις στιγμές
που δεν περιμένουν