Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

DON'T LET ME BE MISUNDERSTOODόταν οι λέξεις παρανοούνται
τότε τη δύναμη έχουν τα μάτια
με μια ματιά μπορείς
να νιώσεις
να διαισθανθείς
να προδοθείς
να συγχωρήσεις