Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

A TANGOσήμερα όπως θα καταλάβατε ήδη, η μουσική έχει κυριαρχήσει πάνω μου κι εγώ "σηκώνω τα χέρια ψηλά!"
ελπίζω οι επιλογές μου να σας αρέσουν...