Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

STING

όπως θα έχετε καταλάβει, δύο από τις αγαπημένες μου λέξεις είναι και οι: fragile and sensitive...
έτσι η διάθεσή μου έστειλε αυτόν τον "εύθραυστο" ήχο να τον μοιραστούμε!If blood will flow when flesh and steel are one
Drying in the colour of the evening sun
Tomorrow's rain will wash the stains away
But something in our minds will always stay
Perhaps this final act was meant
To clinch a lifetime's argument
That nothing comes from violence and nothing ever could
For all those born beneath an angry star
Lest we forget how fragile we are

On and on the rain will fall
Like tears from a star like tears from a star
On and on the rain will say
How fragile we are how fragile we are
On and on the rain will fall
Like tears from a star like tears from a star
On and on the rain will say
How fragile we are how fragile we are
How fragile we are how fragile we are