Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Fractalsένα εντυπωσιακό βίντεο για τους φίλους των θετικών επιστημών και όχι μόνο!