Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

κέρασμα

κι επειδή έχω καταληφθεί από τον Tom Waits και δε μπορώ να σας κεράσω και μια Crème brûlée για τη γιορτή μου!!! πάρτε άλλο ένα τραγουδάκι!