Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ
Σαν ένα γράμμα έγινε η ζωή μας με κάποιο μήνυμα πολύ σπουδαίο,
που χάθηκε μέσα στα κύματα, τους πρόσφυγες,
κι ο αποστολέας του κι ο παραλήπτης...

Όμως το γράμμα δε χάθηκε'
πηγαινόρχεται από ταχυδρομείο σε ταχυδρομείο
χωρίς ποτέ κανείς να τ' ανοίξει, χωρίς ποτέ να το πετάξει,

πάντα με την επιγραφή στο φάκελλο επείγον
και τα ξεθωριασμένα ονόματά μας στις δυο πλευρές,
που μόνο οι ταxυδρομικοί τα λένε πια
όπως προφέρουν οι σοφοί στα εργαστήρια
ονόματα οργανισμών που εξαφανίστηκαν...

Από την Ανθολογία της Νεοελληνικής Γραμματείας του Ρένου Ηρακλή Αποστολίδη