Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ

μέσα στη ζωή
ποτέ μη ζητάς να βρεις
ποιός είναι ο δικαστής...