Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

MADREDEUSη νοσταλγία που γέννησε η μελωδία
ακουμπά απαλά τ' αυτιά
θωπεύει κι ύστερα φεύγει
αθόρυβα όπως ήρθε